ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σε όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες που εκπονεί η εταιρεία μας για νέα κτίρια και εγκαταστάσεις, πάντα λαμβάνεται υπόψη η ενεργειακή απόδοση της προτεινόμενης λύσης, με κριτήρια τόσο εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και οικονομικά, έτσι ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση σταθμίζοντας τα κόστη κατασκευής και λειτουργίας. Η εταιρεία μας διαθέτει ειδικό λογισμικό ενεργειακής προσομοίωσης της λειτουργίας του κτιρίου (οικοδομικό κέλυφος και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) με το οποίο λαμβάνοντας υπ’ όψη τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής μπορούμε να κάνουμε βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού του κτιρίου. Μπορούμε να συμβάλουμε με την τεχνογνωσία μας στο σχεδιασμό «πράσινων» κτιρίων (Green Building), ακολουθώντας 4 απλά βήματα:

Επιθεώρηση  |   Αξιολόγηση  |   Προτάσεις Παρεμβάσεων  |   Υλοποίηση Επεμβάσεων


Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και επακόλουθο την μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του χρήστη. Κι αυτό γιατί η μόνωση του κτιρίου, το μεν καλοκαίρι δεν επιτρέπει στη ζέστη να εισέλθει στο εσωτερικό του, το δε χειμώνα διατηρεί την θέρμανση εσωτερικά και το απομονώνει από το εξωτερικό κρύο. Με άλλα λόγια οι επεμβάσεις που προβλέπει μια ενεργειακή αναβάθμιση για ένα κτίριο μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και επιφέρουν σημαντική οικονομία στον ετήσιο οικιακό προϋπολογισμό. Οι τελευταίες οικονομικές προβλέψεις καταδεικνύουν ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του πετρελαίου, καθώς και του φυσικού αερίου, θα αυξάνονται συνεχώς τα επόμενα χρόνια. με αποτέλεσμα την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση από υψηλότερους λογαριασμούς. Είναι προφανές λοιπόν ότι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της εξοικονόμησης, αποτελεί μονόδρομο για μεγαλύτερη οικονομία στον οικιακό προϋπολογισμό.

Με τον όρο ενεργειακή αναβάθμιση εννοούμε μία σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%. Η μείωση του λειτουργικού κόστους είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την κερδοφορία μίας επιχείρησης. Σε πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων όπως βιομηχανίες – βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, κτήρια γραφείων, αποθήκες κτήρια Logistics, το ενεργειακό κόστος αποτελεί σημαντικό κομμάτι του λειτουργικού κόστους. Ιδιώτες και επιχειρήσεις που κάνουν σωστή χρήση της ενέργειας, συμβάλλουν και στην προστασία του περιβάλλοντος έχοντας ταυτόχρονα και οικονομικό όφελος.

Σε υπάρχοντα κτίρια και εγκαταστάσεις μπορούμε να επιτύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας με:

 • Την εφαρμογή απλών μέτρων και ρυθμίσεων χωρίς την κατασκευή εδικών εγκαταστάσεων ή τροποποίηση των υπαρχόντων
 • Την κατασκευή εγκαταστάσεων ανάκτησης ενέργεια
 • Με την ενεργειακή βελτίωση ή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων
   
 • Οι κυριότερες επεμβάσεις που προτείνονται είναι:

 • Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου ή με σύστημα που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αντλίες θερμότητας)
 • Αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού με νέο υψηλής απόδοσης (αντλίες θερμότητας)
 • Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και υβριδικών συστημάτων (αντλίες θερμότητας, ηλιακοί συλλέκτες κλπ.)
   
 • Η χρηματοδότηση των παραπάνω επεμβάσεων μπορεί να γίνει με τη διαμεσολάβηση κάποιου τραπεζικού οργανισμού και των «πράσινων δανείων» με χαμηλό επιτόκιο, ή από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» του ΥΠΕΚΑ με τη συγχρηματοδότηση έως και 70%.