ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων κλιματισμού και ψύξης & με VRV συστήματα (τοπικές και κεντρικές). Έχουμε μελετήσει και κατασκευάσει πολλές εγκαταστάσεις κλιματισμού και ψύξης σε κτίρια διαφόρων χρήσεων (γραφεία, κατοικίας, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, εμπορικά κέντρα κλπ.). Παράλληλα αναλαμβάνουμε και τη μελέτη και κατασκευή κάθε είδους εγκατάστασης θέρμανσης με τη συμπαραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και εγκαταστάσεις ενεργητικών ηλιακών συστημάτων για θέρμανση και παραγωγή ζεστούνερού χρήσης. Η εταιρείας μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις «με το κλειδί στο χέρι» για κλιματισμό και ψύξη χώρων με τη χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας όπως τεχνολογίας αντλιών θερμότητας VRV inverter, αναλαμβάνοντας την μελέτη και κατασκευή. Η εμπειρία μας από τις μελέτες και τις εγκαταστάσεις που έχουμε κατασκευάσει στον τομέα του κλιματισμού και της ψύξης κτιρίων, καθώς και στον τομέα των VRV inverter συστημάτων, εγγυάται μια άρτια τεχνική εγκατάσταση και σωστή, αποδοτική, οικονομική λειτουργία αυτής. Η Climakat ενεργειακή υποστηρίζει τη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού, αερισμού, θέρμανσης και μετά την εγκατάστασή τους, προσφέροντας:

  • Πιστοποιημένη ετήσια συντήρησης κλιματιστικών μονάδων
  • Μέτρηση εσωτερικών συνθηκών των κλιματιζόμενων χώρων CO,CO2 κα.
  • Δωρεάν καθαρισμό φίλτρων των μηχανημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα
  • 24ωρη ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης
  • Δυνατότητα προτάσεων βελτίωσης συνθηκών εσωκλίματος.
     
  • Τέλος αναλαμβάνουμε την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α.