ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

Η Climakat ενεργειακή δημιουργήθηκε το 2000 με έδρα τους Αμπελόκηπους στην Αθήνα ως ατομική επιχείρηση, με σκοπό τη μελέτη, κατασκευή & συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης & ΖΝΧ. Βασικό κριτήριο είναι η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος με ταυτόχρονη ορθολογική χρήση & εξοικονόμηση ενέργειας. Στη συνέχεια διαπιστώνοντας την αναγκαιότητα συνεχούς Τεχνικής Υποστήριξης, από τη διαδικασία της μελέτης-καταγραφής αναγκών των πελατών μας, έως την τελική παράδοση του έργου καθώς και after sales service, εξελίσσεται σε ομόρρυθμο εταιρεία ΚΑΤΣΑΝΟΥ Γ. Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. Climakat ενεργειακή, προσφέροντας στους πελάτες της ασφαλή αποτελέσματα. Η

Climakat ενεργειακή διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε μελέτες, εγκαταστάσεις και συντηρήσεις συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης, στελεχώνεται από Μηχανολόγους Μηχανικούς και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (ΜΕΕΠ). Τα στελέχη της είναι πιστοποιημένα Ενεργειακοί Επιθεωρητές με συνεχή ενημέρωση στις εξελίξεις της Τεχνολογίας και των μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στα σύγχρονα περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Διαθέτει εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό εγκαταστάσεων και συντηρήσεων, καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες Ψυκτικούς εγκαταστάτες, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της εταιρείας. Οι Μηχανικοί της εταιρείας μας, είναι πρόθυμοι να ακούσουν, να καταγράψουν τις ανάγκες σας, να προτείνουν και από κοινού να καταλήξετε στη λύση που σας ταιριάζει τεχνικά και οικονομικά. Η

Climakat ενεργειακή συνεργάζεται για την προμήθεια υλικών με πιστοποιημένες εταιρείες κλιματισμού και θέρμανσης, ανήκει στο δίκτυο της blue dealers της Daikin που διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και εγγυάται τη σωστή εγκατάσταση & εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων που προσφέρει. Όλα αυτά πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, τις τεχνικές οδηγίες ΤΟΤΕΕ και τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης.